Меню
Меню
Как да измерим радиацията в домашни условия?

16.03.2022 13:59:02

Как да измерим радиацията в домашни условия?

Въпросът колко опасна е радиацията и в какви количества е, вълнува все повече хора. Опасността идва не само от въздуха, но и от хранa, вода и различни продукти.
Добрата новина е, че вече можеш лесно и бързо да измериш нивата на радиация на всичко, което те интересува или притеснява. Отговорът се крие в иновативната домашна лаборатория Soeks Ecovisor F4

Какво представлява радиацията?

Радиацията е процес на йонизиращо излъчване. Йонизацията  е процес, при който се избиват един или няколко електрона от атома. След избиването на електроните ядрото и останалите електрони образуват система, която  по своите качества има положителен заряд и се наричат йони.

Йоните разрушават другите молекули, прекъсвайки връзките между атомите им. Този процес предизвиква вредното въздействие на радиацията (йонизиращото излъчване) върху човека.
Tова въздействие наричаме облъчване. Радиацията, прониква през всички възможни видове тъкани, йонизира техните частици и молекули, което довежда до образуването на йонизирани атоми, които разрушават молекулите на организма и водят до масова смърт на клетките на тъканта.
Звучи страшно, нали?
Ние предлагаме решение, с което ще можете да измерите нивата на радиация и да живеете спокойно, в безопасна среда.

Как Soeks Ecovisor F4 измерва радиацията?

Длъжни сме да споменем, че норми за естествен радиационен фон не съществуват! Радиационният фон е различен и зависи от региона, местността и количеството радиоактивни елементи, които се съдържат в окръжаващата среда.
Например високо в планините радиационният фон винаги е по-висок в сравнение с този в равнините.
Измерването на нивото на радиационния фон чрез уреда Soeks Ecovisor F4 се осъществява в мкЗв/ч (микрозиверт на час) и мк Р/ч (микрорентген в час). По биологическо въздействие 0,01 мкЗ/ч съответства на  1 мкР/ч.
Естественият радиационен фон се намира в границите от 0,08 мкЗ/ч до 0,18 мкЗ/ч.
Безопасното ниво на радиационния фон за човек се счита до 0,4 мкЗ/ч (получена доза от 0.4 мкЗв/ч в продължение на един час).


Какво да правим, когато Soeks Ecovisor F4 покаже превишен радиационен фон

При превишаване на нивото от 0,4 мкЗ/ч се препоръчва времето за прекарване в радиоактивната зона да се съкращава пропорционално на големината на дозата. Ако при ниво на фона 0,4мкЗ/ч  човек може да прекара 1 час, при доза 0,8 мкЗ/ч той може да остане там не повече от 30 минути. По аналогия в зона с фон 1.6 мкЗ/ч престоят в зоната не може да бъде повече от 15 мин.

Стъпки при измерване на радиационен фон със Soeks Ecovisor F4

1. Подготовка

След въвеждане в режим „Дозиметър“ на Soeks Ecovisor F4, започва подготовка за измерване, което е необходимо за предварително преброяване на регистрираните частици. След това на дисплея се показва актуалната информация, за състоянието на радиационния фон.

При режим „Дозиметър“ дисплея на уреда съдържа следната информация:

 • Скала на индикатора за точност на оценката – Колкото повече е запълнена тази скала, толкова по-точно се измерва радиоактивния фон;
 • Текущо актуално измерено ниво на радиационния фон;
 • Единици, в които се измерва фона;
 • Бутон „Доза“ (преминава в режим на оценка на получената доза с натрупване);
 • Информация за състоянието на актуалния радиационен фон;
 • Диапазон на радиационния фон;
 • Бутон „Почистване“ е предназначен за почистване на текущите показания за нивото на радиационния фон.

2. Показатели

При показване на дисплея „Радиационен фон в норма“ означава, че фонът е безопасен за човека.
При показване на дисплея „Повишен радиационен фон“ (в конкретния случай 0,56 мкЗ/ч) престоят в зоната не може да бъде повече от 30 мин.
При показване „Опасен радиационен фон“ трябва да се напусне изследваната зона спешно.

Как се измерва радиацията в хранителни продукти със Soeks Ecovizor F4

За да се измери радиационния фон  на хранителни продукти, строителни материали и други предмети, се предприемат следните действия:

 • Измерва се радиационния фон на няколко метра от изследваните предмети.
 • Приближете уреда непосредствено до обекта и измерете радиационния фон в непосредствена близост до обекта;
 • Сравнете показанията на оценените стойности на радиационния фон между двете измервания;

За оценка на радиоактивното замърсяване на течности радиоактивното измерване се извършва над открита повърхност на течността.

Видове йонизиращо излъчване

В допълнение към рентгеновите лъчи, три са често срещани. Те се наричат алфа (α), бета (β) и гама (ɣ) лъчение.

 • Алфа частици (алфа излъчване) – тежките ядра на хелия, най-едрите между частиците;
 • Бета частици (бета излъчване) – представлява по същество електрони, които се движат с изключително голяма скорост. В човешкото тяло бета лъчите проникват до няколко сантиметра;
 • Гама частици (гама излъчване) – то се състои от гама кванти, които макар да се разглеждат и като частици, в същото време се явяват и като електромагнитно излъчване, такова като слънчевата светлина, радиовълните и рентгеновите. Те се отличават с голяма енергия, която носи гама квант. Гама излъчването се разпространява със скоростта на светлината, като другите лъчи имат много по-малка скорост на движение. За разлика от алфа и бета частиците за защитата от гама лъчите е много по-здрава и силна защитата – бетон или олово.

Както виждате радиацията е навсякъде покрай нас, но е важно да знаем нейното количество, за да можем да се предпазим от нея. Тук на помощ идва домашната лаборатория Soeks Ecovisor F4, който ще измери бързо нивата на радиационен фон. Уредът има и други функции, които ще помогнат да съхраните доброто си здраве и да живеете в безопасна среда.

Soeks Ecovisor F4 като нитратен тестер

Той осигурява лесен и бърз начин за проверка на качеството на храната. Със Soeks Ecovisor F4 можеш да измериш количеството на нитрати на любими твои плодове и зеленчуци.

Оценка на качеството на водата със Soeks Ecovisor F4

Водата може да бъде колкото жизненоважна течност, толкова и опасен носител на различни форми на зарази и вируси. С помощта на Ecovisor F4, можете да проверите нейното качество. Уредът може да се използва за проверка на всякаква вода.

Измерване на електромагнитното излъчване със Soeks Ecovisor F4

Електрическите уреди създават високи емисионни площи с електромагнитно излъчване във всяка сграда и всеки дом, без изключение. Ecovisor F4 има вградени сензори за електрическо и магнитно поле. Благодарение на тях бързо и безпогрешно улавя електромагнитните излъчвания.

Защо Soeks Ecovisor F4 има място във всеки дом?

 1. Уредът е компактен - 4 функции в 1 уред с тегло от 109 грама.
 2. Измерва нитратите на над 50 вида плодове и зеленчуци.
 3. Притежава меню на български език.
 4. Измерва бързо и удобно.
 5. Може да се свързва с компютър.
 6. Акумулаторна батерия.
 7. Препоръчва се за семейства с малки деца.

Поръчай домашна лаборатория Soeks Ecovisor F4 сега! За безопасен и здравословен живот.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Джаджи и смарт

Джаджи и смарт

Как да измерим радиацията в домашни условия?

Как да измерим радиацията в домашни условия?

Научи как да измериш нивата на радиация с иновативната домашна лаборатория Soeks Ecovisor F4. Уредът измерва и качеството на водата, нитратите в храната и електромагнитно излъчване. Научи как да измериш нивата на радиация с иновативната домашна лаборатория Soeks Ecovisor F4. Уредът измерва и качеството на водата, нитратите в храната и електромагнитно излъчване. 2022-06-29T11:53:30+03:00 Как да измерим радиацията в домашни условия?

<p><span style="font-weight: 400;">Въпросът колко опасна е радиацията и в какви количества е, вълнува все повече хора. Опасността идва не само от въздуха, но и от хранa, вода и различни продукти.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Добрата новина е, че вече можеш лесно и бързо да измериш нивата на радиация на всичко, което те интересува или притеснява. Отговорът се крие в <a href="https://www.onemall.bg/product/soeks-ecovisor-f4" target="_blank" rel="noopener">иновативната домашна лаборатория Soeks Ecovisor F4</a>!&nbsp;</span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Какво представлява радиацията?</span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Радиацията е процес на йонизиращо излъчване. Йонизацията&nbsp; е процес, при който се избиват един или няколко електрона от атома. След избиването на електроните ядрото и останалите електрони образуват система, която&nbsp; по своите качества има положителен заряд и се наричат йони.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Йоните разрушават другите молекули, прекъсвайки връзките между атомите им. Този процес предизвиква вредното въздействие на радиацията (йонизиращото излъчване) върху човека.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Tова въздействие наричаме облъчване. Радиацията, прониква през всички възможни видове тъкани, йонизира техните частици и молекули, което довежда до образуването на йонизирани атоми, които разрушават молекулите на организма и водят до масова смърт на клетките на тъканта.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Звучи страшно, нали?</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Ние предлагаме решение, с което ще можете да измерите нивата на радиация и да живеете спокойно, в безопасна среда.</span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Как <a href="https://www.onemall.bg/product/soeks-ecovisor-f4" target="_blank" rel="noopener">Soeks Ecovisor F4 </a>измерва радиацията?</span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Длъжни сме да споменем, че норми за естествен радиационен фон не съществуват! </span><span style="font-weight: 400;">Радиационният фон е различен и зависи от региона, местността и количеството радиоактивни елементи, които се съдържат в окръжаващата среда.<br /></span><span style="font-weight: 400;">Например високо в планините радиационният фон винаги е по-висок в сравнение с този в равнините.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Измерването на нивото на радиационния фон чрез уреда Soeks Ecovisor F4 се осъществява в мкЗв/ч (микрозиверт на час) и мк Р/ч (микрорентген в час). По биологическо въздействие 0,01 мкЗ/ч съответства на&nbsp; 1 мкР/ч.<br /></span><span style="font-weight: 400;">Естественият радиационен фон се намира в границите от 0,08 мкЗ/ч до 0,18 мкЗ/ч. </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Безопасното ниво на радиационния фон за човек се счита до 0,4 мкЗ/ч (получена доза от 0.4 мкЗв/ч в продължение на един час).</span></p> <h3><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Какво да правим, когато <a href="https://www.onemall.bg/product/soeks-ecovisor-f4" target="_blank" rel="noopener">Soeks Ecovisor F4</a> покаже превишен радиационен фон</span></h3> <p><span style="font-weight: 400;">При превишаване на нивото от 0,4 мкЗ/ч се препоръчва времето за прекарване в радиоактивната зона да се съкращава пропорционално на големината на дозата. Ако при ниво на фона 0,4мкЗ/ч&nbsp; човек може да прекара 1 час, при доза 0,8 мкЗ/ч той може да остане там не повече от 30 минути. По аналогия в зона с фон 1.6 мкЗ/ч престоят в зоната не може да бъде повече от 15 мин.</span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Стъпки при измерване на радиационен фон със <a href="https://www.onemall.bg/product/soeks-ecovisor-f4" target="_blank" rel="noopener">Soeks Ecovisor F4</a></span></h2> <h3><span style="font-weight: 400;">1. Подготовка</span></h3> <p><span style="font-weight: 400;">След въвеждане в режим &bdquo;Дозиметър&ldquo; на Soeks Ecovisor F4, започва подготовка за измерване, което е необходимо за предварително преброяване на регистрираните частици. След това на дисплея се показва актуалната информация, за състоянието на радиационния фон.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27513/files/image/soeks-ecovisor-f4-dozimetur.jpg" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">При режим &bdquo;Дозиметър&ldquo; дисплея на уреда съдържа следната информация:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Скала на индикатора за точност на оценката &ndash; Колкото повече е запълнена тази скала, толкова по-точно се измерва радиоактивния фон;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Текущо актуално измерено ниво на радиационния фон;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Единици, в които се измерва фона;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Бутон &bdquo;Доза&ldquo; (преминава в режим на оценка на получената доза с натрупване);</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Информация за състоянието на актуалния радиационен фон;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Диапазон на радиационния фон;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Бутон &bdquo;Почистване&ldquo; е предназначен за почистване на текущите показания за нивото на радиационния фон.</span></li> </ul> <h3><span style="font-weight: 400;">2. Показатели</span></h3> <p><span style="font-weight: 400;">При показване на дисплея </span><b>&bdquo;Радиационен фон в норма&ldquo;</b><span style="font-weight: 400;"> означава, че фонът е безопасен за човека.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">При показване на дисплея </span><b>&bdquo;Повишен радиационен фон&ldquo;</b><span style="font-weight: 400;"> (в конкретния случай 0,56 мкЗ/ч) престоят в зоната не може да бъде повече от 30 мин.<br /></span><span style="font-weight: 400;">При показване </span><b>&bdquo;Опасен радиационен фон&ldquo;</b><span style="font-weight: 400;"> трябва да се напусне изследваната зона спешно.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27513/files/image/soeks-ecovisor-f4-stoinosti.jpg" width="738" height="299" /></span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Как се измерва радиацията в хранителни продукти със <a href="https://www.onemall.bg/product/soeks-ecovisor-f4" target="_blank" rel="noopener">Soeks Ecovizor F4</a></span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">За да се измери радиационния фон&nbsp; на хранителни продукти, строителни материали и други предмети, се предприемат следните действия:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Измерва се радиационния фон на няколко метра от изследваните предмети.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Приближете уреда непосредствено до обекта и измерете радиационния фон в непосредствена близост до обекта;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Сравнете показанията на оценените стойности на радиационния фон между двете измервания;</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">За оценка на радиоактивното замърсяване на течности радиоактивното измерване се извършва над открита повърхност на течността.</span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Видове йонизиращо излъчване</span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">В допълнение към рентгеновите лъчи, три са често срещани. Те се наричат алфа (&alpha;), бета (&beta;) и гама (ɣ) лъчение.</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Алфа частици (алфа излъчване) &ndash; тежките ядра на хелия, най-едрите между частиците;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Бета частици (бета излъчване) &ndash; представлява по същество електрони, които се движат с изключително голяма скорост. В човешкото тяло бета лъчите проникват до няколко сантиметра;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Гама частици (гама излъчване) &ndash; то се състои от гама кванти, които макар да се разглеждат и като частици, в същото време се явяват и като електромагнитно излъчване, такова като слънчевата светлина, радиовълните и рентгеновите. Те се отличават с голяма енергия, която носи гама квант. Гама излъчването се разпространява със скоростта на светлината, като другите лъчи имат много по-малка скорост на движение. За разлика от алфа и бета частиците за защитата от гама лъчите е много по-здрава и силна защитата &ndash; бетон или олово.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27513/files/image/radiacia-pole.jpg" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Както виждате радиацията е навсякъде покрай нас, но е важно да знаем нейното количество, за да можем да се предпазим от нея. Тук на помощ идва домашната лаборатория Soeks Ecovisor F4, който ще измери бързо нивата на радиационен фон. Уредът има и други функции, които ще помогнат да съхраните доброто си здраве и да живеете в безопасна среда.</span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Soeks Ecovisor F4 като нитратен тестер</span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Той осигурява лесен и бърз начин за проверка на качеството на храната. Със Soeks Ecovisor F4 можеш да измериш количеството на нитрати на любими твои плодове и зеленчуци.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27513/files/image/soeks-ecovisor-f4-nitratometur.jpg" width="750" height="301" /></span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Оценка на качеството на водата със Soeks Ecovisor F4</span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Водата може да бъде колкото жизненоважна течност, толкова и опасен носител на различни форми на зарази и вируси. С помощта на Ecovisor F4, можете да проверите нейното качество. Уредът може да се използва за проверка на всякаква вода.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27513/files/image/soeks-ecovisor-f4-kachestvo-na-vodata.jpg" /></span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Измерване на електромагнитното излъчване със Soeks Ecovisor F4</span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Електрическите уреди създават високи емисионни площи с електромагнитно излъчване във всяка сграда и всеки дом, без изключение. Ecovisor F4 има вградени сензори за електрическо и магнитно поле. Благодарение на тях бързо и безпогрешно улавя&nbsp;електромагнитните излъчвания.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27513/files/image/soeks-ecovisor-f4-elektromagnitno-pole.jpg" /></span></p> <h2><span style="font-weight: 400;">Защо Soeks Ecovisor F4 има място във всеки дом?</span></h2> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Уредът е компактен - 4 функции в 1 уред с тегло от 109 грама.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Измерва нитратите на над 50 вида плодове и зеленчуци.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Притежава меню на български език.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Измерва бързо и удобно.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Може да се свързва с компютър.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Акумулаторна батерия.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Препоръчва се за семейства с малки деца.<br /><br /></span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.onemall.bg/product/soeks-ecovisor-f4" target="_blank" rel="noopener">Поръчай домашна лаборатория Soeks Ecovisor F4 сега!</a> За безопасен и здравословен живот.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27513/files/image/soeks-ecovisor-f4.jpg" width="352" height="336" /></span></p>

, ,
Сравнение на продукти